De fleste ved, at CO2 ikke er godt for klimaet, men hvad består CO2 af? CO2 kaldes også for kuldioxi…
Læs mere
Planter optager CO2 gennem noget, der kaldes for fotosyntese. Her optager planterne kuldioxid, altså…
Læs mere
Samfundet og du som individ kan gøre en lang række ting for at mindske dit CO2-udslip. Oftest kræver…
Læs mere
Man hører tit og ofte, at man altid skal vælge økologiske varer, hvis man kan komme til det og har r…
Læs mere
Varmegenvinding er anvendelsen af den overførte varmeenergi i den luft, der suges ud af dit hus til …
Læs mere
Dit forbrug og din livsstil er de to helt store faktorer, der kan påvirke mængden af udledt CO2. Hva…
Læs mere
CO2 påvirker klimaet på flere måder. Men der hvor CO2 påvirker klimaet mest markant, er ved at det p…
Læs mere
Danmark får tit ros og bliver fremhævet, når der tales om at gøre noget for klimaet - ikke mindst af…
Læs mere
Fjernvarme er måske et af de bedste miljøvenlige valg, når det gælder valg af varmekilder i de dansk…
Læs mere
Vindmøller står for en stigende del af den danske energiproduktion, hvor vindenergien afløser brugen…
Læs mere
Tidligere tiders modstand mod at CO2 rent faktisk påvirker klimaet, er efterhånden ved at være afløs…
Læs mere
Menneskets aftryk på jorden og klimaet bliver mere og mere markant og mærkbart for hver dag. Effekte…
Læs mere
Jorden har brug for CO2 for at kunne eksistere, men det skal være en passende mængde for, at jordens…
Læs mere
Biogas er ikke udelukkende godt for miljøet, men samlet set er der flere klimafordele ved biogas, en…
Læs mere