Er Biogas Godt For Miljøet? Få Svaret Her

Skrevet d. 11. September 2020
Pixabay

Biogas er ikke udelukkende godt for miljøet, men samlet set er der flere klimafordele ved biogas, end der er ulemper. Biogassens klimaregnskab ender derfor med at være positivt.

Ideen med biogas er, at det lidt er livets cirkel. Planterne optager CO2, når de vokser, hvor CO2'en bliver til de byggesten, der får planterne til at vokse. Planterne bliver derefter til fodder til dyrene, som udleder gyllen til biogasanlægget. Når gyllen så forbrændes, udledes CO2'en igen i atmosfæren. Derved er biogas CO2-neutralt, da mængden ikke øges.

Hvad er biogas?

Biogas er det, som man kan betegne som en grøn energikilde, der giver elektricitet og fjernvarme. Fordelene ved biogas er, at det udleder mindre metan, CO2 og lattergas end mange andre alternativer. Biogas skal ses som en erstatning til naturgassen og generel afbrænding af fossil brændsel. 

Biogas er produceret af husdyrsgødning og organisk affald - altså gylle og madrester. Biogas er dog ikke perfekt, men i forhold til naturgas, så er reduktionen af CO2 så markant, at der er mærkbare effekter ved at vælge biogas fremfor naturgas.

Produktionen af energi sker med biogas via forbrænding af metal og kuldioxid, som i et iltfattigt miljø omdannes til biogas.

Man kan dog stille spørgsmålstegn ved, om biogas også er helt 100% CO2-neturalt, da selve produktionen af biogas kræver transport og produktion af gylle. Dette sker dog ikke uden, at der på andre former udledes CO2. 

Det er uundgåeligt, at man ikke udleder CO2 ved en sådan produktion, så at kalde biogas for CO2-neutralt er en sandhed med modifikationer, som kræver, at man ser bort fra de øvrige faktorer, som ikke direkte er en del af selve biogasprocessen.

Næste indlæg
Er el-løbehjul gode for miljøet?
El-biler skulle være gode for miljøet, da de udleder mindre CO2 i forbindelse med selve kørslen, end…
Læs mere
Hvad kan jeg gøre for miljøet?
Miljøet er et stort og diskuteret tema, man næsten hører om hver eneste dag i medierne. Der bli…
Læs mere
 Er plastik godt for miljøet?
Plastik bliver brugt i en voldsom grad i vores moderne samfund. Alt fra madopbevaring, legetøj, best…
Læs mere