Hvad Gør Danmark For Klimaet? Se De Konkrete Tiltag

Skrevet d. 21. September 2020
Pixabay

Danmark får tit ros og bliver fremhævet, når der tales om at gøre noget for klimaet - ikke mindst af danske politikere og danske interesseorganisationer indenfor klimaområdet. Men hvad gør Danmark for klimaet?

Mest konkret har Danmark forpligtet sig til aktivt at arbejde for en reduktion af CO2 og andre miljøskadelige aktiviteter. Disse mål bliver sjældent nået til de fastsatte frister, men der arbejdes aktivt henimod dem.

Dette gør Danmark for klimaet

Blandt de konkrete tiltag, som Danmark gør for klimaet, er forskningen og udbredelsen af vindenergi, der er et langt mere miljøvenligt alternativ til de andre energikilder, der anvendes til at bruge strøm.

Fokus er ofte på transportsektoren og fødevarebranchen, når der tales om klimaforbedrende tiltag i Danmark. 

Selvom vi tit hører, at Danmark er et foregangsland i forhold til miljøvenlige tiltag og reduktion af CO2, så har Danmark faktisk den femtestørste CO2-udledning i EU.

Der hvor Danmark dog er førende, er når det gælder om skabelsen af grøn og mere klimavenlig energi. Danmark er dog langt fra klimaneutral, når det gælder energisektoren, da under halvdelen af energien produceres af vindenergi eller andre former for grønne energikilder.

CO2-udledningen og de manglende mål til trods, så investeres der ofte aggressivt i grønne løsninger og klimavenlige tiltag. Det ændrer dog ikke på, at at visionerne er store i forhold til grøn omstilling.

Målet for Danmark er, at man i 2050 skal have det, som man kalder for et klimaneutralt samfund. Et klimaneutralt samfund er et samfund, hvor der ikke udledes mere CO2 (drivhusgasser), end der kan optages.

Tak for støtten

Vi takker avXperten for deres støtte til dette indlæg. Find et enormt udvalg af smart elektronik på deres store webshop, heriblandt gamle fortidsminder som fx en pladespiller eller et stereoanlæg til dine gamle medier.

Næste indlæg
Hvordan kan jeg hjælpe miljøet?
Miljøet er et stort og diskuteret tema, du aldrig helt kan undgå at høre om i hverdagen. Der bliver …
Læs mere
Hvad gør genbrug for miljøet?
Genbrug er altid en god ting, ikke mindst for miljøet, da der ikke skal bruges nye råvarer til gen…
Læs mere
Hvorfor skal vi passe på miljøet?
Vi skal alle sammen være med til at passe på miljøet, hvis vi gerne vil være med til at nyde den i…
Læs mere